Coaching

Valmennus kohti hyvinvoivaa yritystä

Haluatko saada työntekijöistä parhaan potentiaalin esiin?
Saavuttaa yrityksesi tavoitteet? Oppia uusia keinoja näiden saavuttamiseksi?
Tarvitsetko lisää kasvua? Entäpä uudenlaista lähestymistapaa työhyvinvointiin ja asiakaskohtaamisiin?
Miltä tuntuisi viestiä viisaasti, vuorovaikuttaa vahvasti ja kohdata aidosti ihminen?
Haluatko henkilöstön jaksavan, viihtyvän, innostuvan ja voimaantuvan työssään?

Miksi?

Yrityksen henkilöstö on voimavara, jonka hyvinvointi on edellytys yrityksen menestykselle.

Kun halutaan työntekijöiden kehittyvän osaajina, jaksavan työssään ja sopeutuvan työympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Coaching tukee henkilöstöä, yrityksen kasvua ja muutosta. Coaching soveltuu yrityksille, organisaatioille ja järjestöille, jotka haluavat kehittyä, ovat muutoksen edessä, tai haluavat panostaa tulevaisuuteen sekä parantaa työhyvinvointia ja henkilöstökokemusta.

Milloin palveluun?

 • kun halutaan löytää työntekijän todellinen potentiaali
 • kun halutaan jaksaa paremmin työssä, kehittää työkykyä ja toimintatapoja
 • kun tapahtuu muutoksia tai/ja halutaan vahvistaa työntekijöiden sisäistä motivaatiota

Mitä palvelusta saa?

 • taitoa johtaa itseään
 • menetelmiä muutokseen sopeutumiseen
 • keinoja löytää ja vahvistaa voimavaroja
 • työkaluja kiireen hallintaan, priorisointiin, ajankäytön tehostamiseen
 • tietoja ja taitoja jaksamiseen, itsetuntemuksen ja hyvinvoinnin lisäämiseen

Palvelun edut ja hyödyt

 • vahvistaa tavoitteiden saavuttamista ja tuloksiin pääsemistä
 • lisää työmotivaatiota, työtehoa ja toimintakykyä muutoksista huolimatta
 • parantaa työilmapiiriä ja työssä jaksamista
 • kustannussäästöjä; kun henkilöstön työn mielekkyys lisääntyy, sairauspoissaolot vähenevät ja fokus tekemiseen paranee

Toteutus

Coaching voidaan toteuttaa henkilökohtaisena valmennuksena tai ryhmävalmennuksena.

Suunnitellaan yhdessä kokonaisuus, joka vie yrityksesi henkilöstökokemuksen uudelle tasolle. Coachingin teemoja voivat olla mm. Itsensä johtaminen, viestintä ja vuorovaikutus, tavoitteet, tunteet, ajanhallinta.

Tule oivaltamaan uusia ja innostavia ajatuksia!

Kaikki valmennukseni ja koulutukseni pohjautuvat NLP:hen, ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen.

Tutustu palveluihin

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Tai voit jättää yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä.