NLP

Kaikki valmennukseni ja koulutukseni pohjautuvat NLP:hen, ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan ja kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen​. NLP on tehokkaimpia tapoja kehittää itseään ja saada käyttöön sisäiset voimavaramme. NLP:ssä ajatellaan, että meissä on jo kaikki. Kysymys kuuluu, kuinka löytää itsestä paras mahdollinen potentiaali ja voimavarat, ja saada ne käyttöönsä? NLP opettaa sinut ajattelemaan uudella tavalla ja saamaan aikaan haluamiasi tuloksia. Sitä voidaankin kutsua ”onnistumisen psykologiaksi”, jonka avulla sinäkin voit tulla sellaiseksi kuin haluat.

NLP on malli siitä, miten mielemme toimii: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, ratkaisemme haasteita, teemme päätöksiä, motivoidumme ja saavutamme tavoitteita. Se sisältää laajan joukon toimivia ja innostavia menetelmiä ja työkaluja hyvään vuorovaikutukseen, ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen, motivointiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. NLP ei ”murehdi menneitä”, vaan keskittyy tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

NLP-menetelmät omaksutaan parhaiten käytännössä. Pääset harjoittelemaan muun muassa kuinka

  • vuorovaikutus toimii
  • kokemukset rakentuvat ja muuttuvat
  • rajoittavia uskomuksia muutetaan mahdollistaviksi
  • motivoidutaan
  • hallitaan omia tunnetiloja
  • muutetaan omaa ajattelua itselle parhaimpaan mahdolliseen suuntaan

NLP:tä voi soveltaa ja hyödyntää muun muassa koulutuksessa, valmentamisessa, terapiassa, asiakaspalvelussa, myynnissä, johtamisessa ja kunkin henkilökohtaisessa elämässä.

Mistä NLP-lyhenne tulee?

Lyhenne tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi.

Neuro viittaa aisteihimme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn, eli ihmisen neurologisiin prosesseihin.

Lingvistinen viittaa puhuttuun kieleemme ja kehonkieleemme, jotka molemmat vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme sekä sitä kautta myös kommunikointiimme.

Ohjelmointi viittaa ajattelumme rakenteeseen ja siihen kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja toimimaan, mutta ennen kaikkea siihen, kuinka voimme vaikuttaa ajatteluumme ja muuttaa sitä haluamaamme suuntaan.

Tutustu palveluihin

Ota yhteyttä ja kysy lisää!