Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lasten ja nuorten parissa työskenteleville

Etäkoulutus alkaa 4.2.2022

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevä! Kouluttaudu ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi!

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja lisätä käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä käytännönläheisesti perehtyä ohjauksessa ja valmennuksessa käytettäviin, tehokkaiksi todettuihin menetelmiin. Pääpaino tässä koulutuksessa on lasten ja nuorten tukemisessa heidän arjen ympäristöissään, mm. varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Koulutus sisältää myös osuudet aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä. Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutus sisältää 18 etäkoulutuspäivää ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus toteutetaan alla olevan aikataulun mukaisesti.

Koulutuspäivien välissä sovelletaan koulutuksen sisältöjä omaan työhön, tutustutaan aihealueen kirjallisuuteen sekä työstetään tehtäviä, jotka kehittävät omaa työtä, työskentelymenetelmiä, valmentamista. Opiskelijoiden itsenäisesti tekemiä tehtäviä käsitellään myös yhdessä koulutuspäivissä.

Koulutuksen aikana opiskelija toteuttaa oman henkilökohtaisen valmennusprosessin, jota ohjataan tarpeen mukaan.

Etäkoulutuksen opetusmenetelmiä ovat vuorovaikutukselliset luennot, keskustelut, kokemusten jakaminen, käytännön harjoitukset ja ryhmätyöskentely. Koulutuspäivissä tehtäviä toiminnallisia harjoitteita hyödynnetään omassa työssä ja valmennusprosessissa. Koulutus sisältää lisäksi vierailevia asiantuntijaluentoja sekä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja.

Kohderyhmä

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus on tarkoitettu mm. sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, Tourette, autismi, kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus), aistitiedon käsittelyn vaikeuksia sekä liitännäisoireita) omaavien henkilöiden kanssa.

Tässä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville räätälöidyssä koulutuksessa tarjotaan monipuolisesti käytännön työkaluja ja menetelmiä arkiseen työhön mm. koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Vaikka koulutuksessa painotetaan lasten ja nuorten kanssa työskentelyä, koulutus antaa valmiudet myös aikuisten ja perheiden kanssa ratkaisukeskeiseen työskentelyyn.

Koulutuksen viitekehys

Positiivinen ja vahvuusperustainen pedagogiikka, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus, NLP sekä kognitiivinen käyttäytymistiede.

Koulutukseen hakeminen

Laadi vapaamuotoinen hakemus. Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä niiden perusteella. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen kirsi@pro-oivallus.fi tai mari@oppimispoluilla.fi.

Sisällytä vapaamuotoiseen hakemukseesi lyhyesti nämä tiedot:

  • nimesi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • koulutustaustasi
  • lyhyt kuvaus siitä miten aiot hyödyntää neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta työssäsi tulevaisuudessa

Aikataulu:

Etäkoulutuspäivät:
la 4.2. – su 5.2.2023

la 4.3. – su 5.3.2023

la 1.4. – su 2.4.2023

la 6.5. – su 7.5.2023

la 10.6. – su 11.6.2023

la 12.8. – su 13.8.2023

la 9.9. – su 10.9.2023

la 7.10. – su 8.10.2023

la 28.10. – su 29.10.2023

Koulutuspäivien kesto on pääasiassa klo 9.00-15.00 (7 oppituntia ja ruokatauko 45 min).

Verkkokoulutuksen vaatimukset:

Kohtuullinen verkkovälineistön käyttötaito ja tietokone.

Käytämme Zoom-yhteyttä sekä Padlet- ja Mentimeter -alustoja.

Koulutuksen hinta

2100,00 € (sis. alv 24 %).

Koulutus laskutetaan 1-6 erässä.

Koulutukseen sisältyy kirja, Tammenterhon tarinoita, kirja valmennuksesta, kirjoittajana E-L Tamski.

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä on 29.1.2023.

Kouluttajat

Kouluttajat

Kirsi Raatikainen

Pääkouluttajana toimii Kirsi Raatikainen, yrittäjä (YAT), valmentaja, kouluttaja, sairaanhoitaja AMK (mielenterveys- ja päihdetyö), lastenhoitaja, puhevammaisten tulkki, neuropsykiatrinen valmentaja, perhevalmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja (60 op), ratkaisukeskeinen valmentaja ja -kouluttaja, NLP Trainer (kouluttaja), NLP Master Practitioner, NLP Practitioner, NLP Master Coach, NLP Personal Coach.

Mari Lapinkoski

Toisena kouluttajana toimii Mari Lapinkoski, kasvatustieteiden maisteri, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP Practitioner. Mari on ADHD-liiton kouluttama Strategia-menetelmäohjaaja sekä autismikirjon asiantuntija. Marilla on pitkä työkokemus peruskoulun erityisopetuksen tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opettajana ja sivutoimisena täydennyskouluttajana.

Muut asiantuntijaluennoitsijat

  • Heli Katajamäki, neuropsykologian erikoispsykologi (PsL), Neuropsykologipalvelu Nemo. Heli toimii neuropsykiatrisia oireyhtymiä omaavien lasten ja nuorten kuntouttajana. Hän on myös entinen koulupsykologi.
  • Ilpo Kinnunen, psykiatri, NLP Trainer, NLP Personal Coach, Mindfulness-ohjaaja. Ilpo Kinnunen toimii koulutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen ja lääkehoidon asiantuntijana.
  • Muut asiantuntijaluennoitsijat
  • Kokemusasiantuntijat 

Oivalluksia postiisi

Tilaa uutiskirjeemme, josta saat ajankohtaista tietoa palveluistamme ja koulutuksistamme. Uutiskirje lähetetään noin kuusi kertaa vuodessa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Tai voit jättää yhteystietosi, niin otan sinuun yhteyttä.